UKB lávka ke stravováníMísto
Brno

Rok
2009 - 2010

Stupeň
DVD, DSP, RDS, VD

Investor
Masarykova univerzita Brno

Architekt
A PLUS Brno

GP
A PLUS Brno


Hlavní nosný průřez trám tvoří ortotropní mostovka z plechu P12 s příčným střechovitým sklonem 2 % a dvěmi odvodňovacími žlaby, stěny a dolní pásnice z plechu P10. Po 2,0 m jsou navrženy příčné výztuhy – diafragmata z plechu P10. Vnitřní příčné výztuhy jsou opatřeny zalemovanými průleznými otvory. Vnější příčné výztuhy, podporující mostovku jsou opatřeny vylehčujícími otvory pro případné vedení instalací. Na vnější příčné výztuhy je navařena krátká pásnice P10. V místě podpěr jsou příčné výztuhy zesíleny a zdvojeny. Na tyto je pak navařena příčníková trubka, vykonzolovaná z komorového průřezu, která slouží pro uložení do sedla podpěr. Uvnitř komorového průřezu jsou tyto trubky propojeny táhlem z uzavřeného válcovaného Jäkl profilu. Na vnějším konci je trubka ukončena navařeným kruhovým plechem sloužícím jako zarážka. V rozsahu uložení do sedla podpěry P2 je na povrch trubky navařen nerezový „kluzný“ plech. Podélné průběžné výztuhy mostovky jsou páskové z plechu P12, stěny a dolní pás jsou ztuženy pomocí navařených L profilů. Ortotropní plechová mostovka plošiny u objektu stravování je nesena dvojicí trámů komorového průřezu uložených na ŽB pomocí hrncových ložisek. Truhlíky jsou propojeny příčnými výztuhami a doplněny podélnými výztuhami. Část plošiny je vynášena konzolovými příčnými výztuhami.
 


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi