OK lávky BEVLAVAMísto
Valašské příkazy

Rok
2023

Stupeň
RDS , VTD

Investor
Sdružení obcí Hornolidečska

generální projektant
Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.

Dodavatel
Doprastav, a.s.


V říjnu 2023 byla u obce Valašské Příkazy osazena ocelová konstrukce lávky K5, která je součástí cyklostezky „BEVLAVA“
(Bečva - Vlára - Váh).

Ocelová část nosné konstrukce lávky je navržena příhradová s horní mostovkou. Na ocelové pole o rozpětí 60,0 m navazují na dvě betonová pole o rozponu 16,0 m a 12,0 m. Pásy příhradovin jsou tvořeny trubkami průměru 406mm.

OK byla smontována na předpolí ze tří rozměrných dílensky vyrobených dílců a poté vcelku osazena na opěry mohutným mobilním jeřábem o nosnosti 750 tun.

Mostovka v úrovni horního pasu bude vybetonována ve finální poloze lávky.


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi