Most v Masarykově třídě "Rejnok"Místo
Olomouc

Rok
2020 - 2021

Stupeň
DSP, RDS

Investor
Povodí Moravy

GP
Sweco Hydroprojekt a.s.

GD
Společnost Morava, Olomouc


Most je součástí stavby řešící zkapacitnění koryta Moravy na úroveň 368leté vody, a to formou regulovaného koryta s novými nábřežními zdmi a s dvěma kompletně novými přemostěními.

„Rejnok“ jsou dva souběžné mosty o dvou polích, kdy hlavní pole přemosťuje koryto a vedlejší pole bermu. Rozpětí je 14,2+38,3 m, délka přemostění 50,9 m, šikmost cca 60°. Jedná se o obloukovou konstrukci, kde každý ocelový oblouk má jiné vzepětí.

Svým tvarovým pojetím navazuje na ocelový nýtovaný obloukový most, který zde stál od konce 19. století až do 8. května 1945. Na obloucích jsou umístěny umělecké prvky pro zabránění přístupu na oblouky.

Most už od jara 2022 slouží dopravě jak tramvajové, tak silniční i chodcům. V roce 2023 bylo instalováno zlaté obložení oblouků.

GalerieDalší mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi