III/379 37 Blansko, přemostěníMísto
Blansko

Rok
2020 - 2023

Stupeň
DSP,  RDS, VTD

Investor
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

generální projektant
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o.

Dodavatel
metrostav diz


Stavba řeší komplexní náhradu stávajícího železničního přejezdu tvořícím jedinou dopravní spojnici mezi levým a pravým břehem řeky Svitavy ve městě Blansku, a to pomocí novostavby přemostění cyklostezky, řeky a železniční tratě, vč. související dopravní a technické infrastruktury. Mimoúrovňové křížení řeky i železnice odstraňuje mnohaletý palčivý problém nízké dopravní propustnosti úrovňového přejezdu vytížené železnice.
Stavbě dominuje most s délkou přemostění 155,4 m, s hlavním mostním polem tvořeným ocelovým obloukem rozpětí 77,6 m s výškou 12,0 m a navazujícími poli tvořenými předpjatou betonovou deskou. Ocelový oblouk byl smontován na pravém břehu na výsuvné dráze a na levý břeh byl vysouván jako celek.


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi