Pylon KomárnoMísto
Komárno, SK

Rok
2018

Stupeň
VD

Investor
Slovenská správa ciest

GP
Dopravoprojekt, a.s.

GD
H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM


Ocelo-betonová konstrukce pylonu mezinárodního silničního mostu se zavěšenou mostovkou. Most převádí silniční komunikaci přes řeku Dunaj mezi městy Komárom (HU) a Komárno (SK).
Konstrukčně se jedná o ocelovou komorovou konstrukci se dvěma komorami. Přibližně do tří čtvrtin výšky je jedna komora spřažena s železobetonovou výplní. Druhá komora je vybavena schodištěm a slouží jako komunikační. Pylon je umístěn cca v 1/3 šířky toku, blíže slovenské straně.
Celková výška pylonu je 118 m, z toho přibližně 109 m ční nad hladinu Dunaje.


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi