Nový Starý MostMísto
Bratislava

Rok
2014 - 2016

Stupeň
Projekt demontáže a montáže

Investor
Město Bratislava

GP
Alfa 04

GD
Eurovia


Starý most v Bratislavě překlenující v délce cca 460m řeku Dunaj ze Starého Mesta do Petržalky není zdaleka prvním přemostěním tohoto veletoku v dané lokalitě. V místě pontonového mostu z roku 1825 byl v letech 1889-1890 realizován most Františka Josefa, později po vzniku ČSR přejmenovaný na Štefánikov most. Jeho ocelová konstrukce byla zničena v závěru druhé světové války ustupujícími německými vojsky. Na zachovaných kamenných pilířích byl z trofejních zásob ženijních mostních provizorií v roce 1946 postaven silniční most a v roce 1950 uveden do provozu most železniční vyrobený ve Vítkovických železárnách. Do roku 1972 byl jediným mostem ve městě. Železniční doprava byla už v roce 1983 převedena na Přístavní most. V roce 2008 došlo k omezení provozu na silničním mostu pouze na veřejnou dopravu, od května 2010 byl Starý most uzavřen i pro MHD a sloužil pouze pěším. Silniční mostní konstrukce byla původně uvažována jako 15 leté provizorium. Byla vyrobena z neuklidněné oceli odpovídající S235JO. Na základě zkoušek se zjistila nízká houževnatost a náchylností ke křehkému lomu, ocel byla vyhodnocena jako nevhodná ke svařování. Železniční mostní konstrukce byla vyrobena z neuklidněné oceli odpovídající S275JR s nevyhovující nízkou rázovou houževnatostí. Ocel byla vyhodnocena jako nevhodná ke svařování. Statické schéma obou konstrukcí tvořila soustava prostých příhradových nosníků s dolní mostovkou. Průřezy konstrukcí byly navrženy jako složené a členěné pruty spojené pomocí nýtů. Značná štěrbinová koroze způsobila rozevření profilů a narušení předpokladů pro správné statické působení profilů. S ohledem na kritický havarijní stav bylo v roce 2013 přistoupeno k náhradě historických konstrukcí novým vizuálně podobným mostem s menším počtem pilířů pro zvýšení plavebního gabaritu.


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi