CEITEC interiérová lávka v A35Místo
Brno

Rok
2012

Stupeň
DVD, DSP, RDS, VD

Investor
Masarykova univerzita Brno

Architekt
A PLUS Brno

GD
KONSIT


Konstrukce Interiérové lávky pro pěší překlenuje v úrovni 2.NP šikmo atrium v objektu A35 na rozpětí 18,517 m.Nosná konstrukce je trámová se dvěma hlavními nosníky. Hlavní nosníky jsou svařované plnostěnné I-profily s výškovými náběhy, v osové vzdálenosti 1,2 m, max. výšky 1100 mm. Horní pásnice I-profilů tvoří uzavřenou deskovou mostovku, která staticky působí jako ortotropní deska se systémem podélných a příčných výztuh. Vnější okraje mostovky tvoří římsovou podkonstrukci pro ukotvení šikmého zábradlí a podhledu. Funkci podélného ztužení zajišťuje mostovka. Ztužení příčného řezu je realizováno plnostěnnými příčníky v oblasti podpor. Konstrukce lávky je uložena na ocelové konzoly přes atypická elastomerová ložiska (pevná a podélně pohyblivá). Ocelové konzoly jsou připevněny k předem zabetonovaným kotevním prvkům. Nosná ocelová konstrukce lávky je zakryta podhledem z umělého kamene Corianu. Lávka je opatřena skleněným zábradlím s nerezovým madlem.


Další mosty a lávky pro pěší


Zaujaly Vás naše projekty?
Spolupracujte s námi