Salmův palác

Místo Olomouc
Rok 2010-2011
Investor SALM PALACE s.r.o.
GD VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.

Na přelomu let 2011 a 2012 došlo v rámci rekonstrukce budov Salmova paláce na severozápadním okraji Horního náměstí v Olomouci k odvážnému počinu zastřešení jeho dvorany. Účelem tohoto zastřešení bylo sjednocení prostoru přízemí paláce, jeho přizpůsobení potřebám obchodních aktivit a otevření nové obchodní pasáže v okolí náměstí.

Rekonstrukce vrací Salmovu paláci jeho čelné místo mezi olomouckými historickými stavbami a zvyšuje jeho užitnou hodnotu.
Samotné zastřešení atria má půdorysný tvar nepravidelného asymetrického pětiúhelníku. Konečné řešení vychází z architektonického návrhu prosklené střechy ve tvaru „deštníku“ s proskleným středovým sloupem. Nepravidelný půdorysný tvar má za následek komplikované proniky se stěnami přilehlých historických budov. 
Hlavní část zastřešení je řešena jako prosklená s nosnou ocelovou konstrukcí .se zasklením pomocí hliníkového sloupko-příčkového fasádního systému Schueco Konstrukce zastřešení prosklené části je tvořena soustavou dvanácti hlavních vazeb, vějířovitě uspořádaných do tvaru „deštníku“.

Součástí naší dodávky bylo zpracování tendrové, dodavatelské a výrobní dokumentace ocelové konstrukce a opláštění.