Komplexní simulační centrum SIMU

Místo Brno
Rok 2018
Stupeň DSP, DVD, DRS
Investor Masarykova univerzita Brno
Architekt AiD team
GP AiD team

V kampusu začala stavba Simulačního pracoviště Lékařské fakulty MU.
Nejmodernější simulační pracoviště pro výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí začne vyrůstat v areálu bohunického kampusu Masarykovy univerzity. První studenti by se měli v nové budově učit od akademického roku 2020/2021.
Simulační pracoviště Lékařské fakulty MU bude v České republice unikátním centrem sloužícím praktické výuce studentů medicínských oborů.

Děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš pak od Simulačního pracoviště očekává proměnu a modernizaci výuky. „Nová budova promění tvář univerzitního kampusu nejen po stránce architektonické, ale díky novým výukovým metodám a změnám v pojetí klinických stáží se Lékařská fakulta MU stane jedinečným centrem lékařského vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale i v celém středoevropském prostoru,“ řekl Bareš.

Budova bude stát v blízkosti novostavby jihomoravských záchranářů. Její výměra bude 8000 m² a náklady na stavbu a vybavení dosáhnou téměř jedné miliardy korun. Vybudování pracoviště je součástí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj: Masarykova univerzita, (CC BY 3.0 CZ)