CEITEC interiérová lávka v A35

Místo Brno
Rok 2012
Stupeň DVD, DSP, RDS, VD
Investor Masarykova univerzita Brno
Architekt A PLUS Brno
GD KONSIT

Konstrukce Interiérové lávky pro pěší  překlenuje v úrovni 2.NP šikmo atrium v objektu A35 na rozpětí 18,517 m.Nosná konstrukce je trámová se dvěma hlavními nosníky. Hlavní nosníky jsou svařované plnostěnné I-profily s výškovými náběhy, v osové vzdálenosti 1,2 m, max. výšky 1100 mm. Horní pásnice I-profilů tvoří uzavřenou deskovou mostovku, která staticky působí jako ortotropní deska se systémem podélných a příčných výztuh. Vnější okraje mostovky tvoří římsovou podkonstrukci pro ukotvení šikmého  zábradlí a podhledu. Funkci podélného ztužení zajišťuje mostovka. Ztužení příčného řezu je realizováno plnostěnnými příčníky v oblasti podpor. Konstrukce lávky je uložena na ocelové konzoly přes atypická elastomerová ložiska (pevná a podélně pohyblivá). Ocelové konzoly jsou připevněny k předem zabetonovaným kotevním prvkům. Nosná ocelová konstrukce lávky je zakryta podhledem z umělého kamene Corianu. Lávka je opatřena skleněným zábradlím s nerezovým madlem.