Brněnské výstaviště - Pavilon P

Místo Brno
Rok 2007-2009
Stupeň DUR, DSP, DVD, RDS, VD
Investor Veletrhy Brno, a.s.
Architekt Arch.Design, s.r.o.
GD STRABAG a.s. Esox, Přemysl Veselý

Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Výpočtový model zpracovaný programem AdvanceSteel 8.1 byl projektanty použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.

Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující se strohým geometrickým tvarem objektu opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů dvou typů: Trimo Raster s negativní spárou na fasádách orientovaných do intravilánu výstavního areálu a Trimo Invisio na jižní fasádě. Vjezdová vrata lemována portály s obkladem z kovových kazet Dekmetal, které byly použity i na vnějších podhledech. Střešní světlíky ve tvaru hranolů mají skládaný plášť využívající systém Rockprofil. Střešní plášť krytý pvc fólií je připraven pro instalaci solární elektrárny.