Aspira Business Centre

Místo Praha
Rok 2017
Stupeň VD, SCHD, DSPS
Investor Livesport, s.r.o.
Architekt Studio acht, spol. s r.o.

Zpracování výrobní dokumentace OK a kompletní zpracování projekční a výrobní dokumentace zasklení a opláštění atypického proskleného zastřešení atria.

Zastřešení atria dle architektonického návrhu je tvořeno zborcenou nerozvinutelnou prosklenou plochou s minimálními spády. Pro projekční návrh a realizaci bylo nutné využít posledních praktických poznatků stavební fyziky vč. speciálního testování hliníkového zasklívacího systému. Předávání podkladů a projekční činnost ve 3D systémech je u tohoto typu konstrukcí samozřejmostí. Náš tým si při řešení úspěšně poradil s  komplikovanou geometrií, poddajností konstrukce, složitými dilatačními pohyby k uživatelsky i esteticky pozoruhodnému výsledku. Myšlenkou maximální míry optimalizace materiálu a unifikace detailů spolu s důrazem na zvláštní pečlivost provádění prací jsme dosáhli minimální chybovosti jak v projekční tak realizační fázi.