Servis / služby

• Ocelové konstrukce pozemních staveb

• Ocelové konstrukce průmyslových staveb

• Ocelové mosty

• Lávky pro pěší

• Výškové budovy

• Fasády a obvodové pláště budov

• Studie (architektonické, proveditelnosti)

• Projektová dokumentace

• Dodavatelské a výrobní dokumentace

• 3D modelování a optimalizace architektonických návrhů

• Konzultační a poradenská činnost

• Oponentura a konzultace při tvorbě norem

• Posudky konstrukcí

• Zkoušení vzorků v laboratořích

• Dozory investora

• Školení projekčních a architektonických týmů

• Spolupráce se školami

• Velkoformátový černobílý tisk