Profil společnosti

Máme vysoce kvalifikované pracovníky

Tým pracovníků schopných řešit náročné projekty v oblasti ocelových konstrukcí, prosklených fasádních systémů a opláštění budov. Ocelovou konstrukci vnímáme jako součást funkčního ekonomicky navrženého celku s vazbou zejména na opláštění a zakládání. Mimořádnou pozornost věnujeme návrhům detailů s ohledem na správnou statickou a stavebně-fyzikální funkci. Pro návrh obvodových plášťů disponují naši pracovníci špičkovými znalostmi a schopnostmi v oblasti technické i legislativní.

Rosteme jako specialisté na ocelové konstrukce a opláštění staveb

Záměrem naší firmy je podílet se jako specialisté na projektech ocelových konstrukcí a opláštění na konkrétní stavbě ve všech projektových stupních. Rozvinutím spolupráce s dodavateli prosklených fasádních systémů sledujeme trend komplexního servisu při navrhování nosných konstrukcí.

Upřednostňujeme spolupráci v souladu s klientem

Formou konzultací nabízíme architektům zpracování možných variant řešení již ve stádiu architektonických studií. Upřednostňujeme takové varianty, které jednoduše a čistě vyjadřují statické působení konstrukcí v souladu se záměrem architekta, odpovídají soudobým architektonickým trendům a využívají nejvyšší stavebně - technickým poznatky současnosti.