Profil společnosti

Týmová práce, vysoká kvalifikace, spolupráce s klientem

Díky těmto hlavním zásadám rozvíjeným od založení společnosti máme možnost nabídnout svým klientům kvalitní a efektivní služby při řešení náročných projektů v oblasti ocelových konstrukcí, prosklených fasádních systémů a opláštění budov. Náš projekční tým pracující v těsné kooperaci plně využívá jak dříve získaných zkušeností, tak i neotřelého, aktivního a inovativního přístupu zejména svých mladých členů.

Svou činností podporujeme nejen hlavní cíl zákazníka, kterým jistě je především kvalitní dokončená stavba, ale navázáním partnerského vztahu s klientem sledujeme také porozumění záměru a naplnění jeho představ o spolupráci.

Konstrukce vnímáme jako součást architektonického, funkčního a ekonomicky navrženého celku vzájemně provázaného se souvisejícími stavebními profesemi. Mimořádnou pozornost věnujeme návrhům detailů s ohledem na estetiku a správnou statickou a stavebně-fyzikální funkci. Pro takto směřovanou projekční práci disponují naši odborníci špičkovými znalostmi a schopnostmi v oblasti technické i legislativní. Praktický přístup k řízení a projektování nám umožňuje jednoduše, spolehlivě a rychle uspokojit nároky klienta na kvalitní návrh a optimální využití investičních prostředků.

Rosteme jako specialisté

Podílíme se na projektech ocelových konstrukcí a opláštění ve všech projektových stupních. Do naší práce se vždy snažíme implementovat současné trendy a poznatky v oboru. Využívání moderního softwarového vybavení nám umožňuje zpracovávat podrobné tvarové a funkční analýzy architektonických návrhů a provádět optimalizační návrhy.

Naši pracovníci soustavně rozvíjejí svou erudici dalším teoretickým studiem, poradenstvím při tvorbě norem a získáváním praktických zkušeností z výstavby.

Spoluprací na projektech nejen předních světlových architektů soustavně tříbíme své schopnosti jít přirozenou cestou vstříc reprezentativním výsledkům.

Aktuální aktivní zapojení do projektování výškových budov a velmi rozsáhlých investičních celků jak v tuzemsku, tak v zahraničí odpovídá našemu zájmu o kontinuální odborný a kapacitní růst v rámci optimálně sestaveného, prakticky organizovaného a progresivně vedeného kolektivu.

Formou konzultací nabízíme investorům a architektům zpracování možných variant řešení již ve stádiu architektonických studií. Upřednostňujeme takové varianty, které jednoduše a čistě vyjadřují statické působení konstrukcí v souladu se záměrem architekta, odpovídají soudobým architektonickým trendům a využívají nejnovější stavebně - technické poznatky současnosti.

O své zkušenosti a znalosti se rádi podělíme na přednáškách a školeních pořádaných pro partnerské projekční a architektonické týmy. Mladým nadějím stavebních oborů paralelně pomáháme s vedením jejich studentských odborných prací.

Rozvoji a legislativnímu ukotvení hlavních oborů naší projekční činnosti přispíváme účastí na tvorbě specializovaných technických norem formou oponentury a konzultací.