Ocenění

Ocelové konstrukce a mosty 1997

Ocelové konstrukce a mosty 1997

Ocelové konstrukce a mosty 1997

Ocelové konstrukce a mosty 1997

Stavební CAD project 2008

Stavební CAD project 2008

Ocelové konstrukce a mosty 2009

Ocelové konstrukce a mosty 2009

Čestné uznání ČKAIT 2010

Čestné uznání ČKAIT 2010