Kvalita

Kvalita má pro naše zákazníky rozhodující význam a proto má význam i pro:

•  Organizaci
•  Zaměstnance
•  Manažery
•  Majitele
•  Investory

Vysokou kvalitou služeb oslovujeme nové zákazníky, udržujeme loajalitu stávajících zákazníků a budujeme kvalitní vztahy s klíčovými zákazníky

Pracovní tým je veden autorizovanými inženýry:

Ing. Oldřichem Klimešem

• mosty a inženýrské konstrukce (ČR, ČKAIT od roku 1995)

Ing. Petrem Broschem

• mosty a inženýrské konstrukce (ČR, ČKAIT od roku 2006)
• statika a dynamika stavieb (Slovensko, SKSI od roku 2017) 

Firma OKF s.r.o. je pojištěna u České pojišťovny a.s. na odpovědnost za škody způsobené při projektové činnosti na pojistnou částku 3 000 000,-Kč.
Naši zaměstnanci mají zajištěno základní pojištění odpovědnosti za škodu.